Ap splittet på hvilket fødetilbud som skal være i Kristiansund etter at fellessjukehuset står ferdig

Noen vil ha fullverdig fødeavdeling, andre vil «ha så mye som mulig», mens helsepolitisk talsperson vil samle alt på Hjelset.

SJUKEHUSET I KRISTIANSUND: Møre og Romsdal Arbeiderparti støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig, heter det i et ferskt styrevedtak. – Vi mener det er gjennomførbart å få et godt fødetilbud i Kristiansund, også etter at SNR står ferdig, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Debatten om hvordan fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal skal være raser om dagen, spesielt i avisspaltene til Tidens Krav. Årsaken til at temaet debatteres så mye akkurat nå, er at Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023 skal debatteres og vedtas i Stortinget 12. mai.