Møre og Romsdal Ap vil ha permanent fødetilbud i Kristiansund

Går imot sin egen helsepolitiske talsperson på Stortinget.

SJUKEHUSET I KRISTIANSUND: Møre og Romsdal Arbeiderparti støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig, heter det i et styrevedtak fattet lørdag.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti gjorde lørdag et enstemmig vedtak på at fødeatilbudet i Kristiansund skal opprettholdes, både fram til det nye fellessjukehuset på Hjelset står ferdig, men også etter at dette er kommet i drift. Dette under forutsetning av at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket.

Møre og Romsdal Arbeiderparti styrebehandlet saka i forbindelse med behandlingen av Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023, som skal opp i Stortinget tirsdag 5. mai.


Fremskrittspartiet står fast på at fellessjukehuset skal bygges, men vil styrke Kr.sund

Vil ha fødeavdeling i Kristiansund

– Vi står fast på at fellessjukehuset skal bygges. Samtidig vil vi se at det skal være et fødetilbud ved sjukehuset i Kristiansund. Det er folk opptatt av, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.


– Ser bekymringen

Møre og Romsdal Arbeiderparti har i en epost til kommunepartiene i fylket skrevet følgende:

«Møre og Romsdal Arbeiderparti står klart fast på tidligere vedtak om fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal og legger til grunn at bygging skjer med de funksjoner og den fremdrift som er planlagt. MRAP krever opprettholdelse av begge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fram til SNR står ferdig. Møre og Romsdal Arbeiderparti ser bekymringen for tryggheten til fødende kvinner i fylket med lang reisevei, og støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig. Det er en klar forutsetning at dette skjer innenfor forsvarlige faglige og økonomiske rammer, og at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket».

Eposten ble sendt ut lørdag ettermiddag.


Kritiserer barne- og fødetilbudet i nysjukehuset

Bunadsgeriljaen mener barne- og fødetilbudet ved fellessjukehuset ikke er godt nok, og vil beholde føde i Kristiansund. Anja Solvik sier hvorfor, men blir imøtegått av klinikksjef Siebke.


Vedtak om tre akuttsjukehus

Tidligere denne uka gikk partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerhol, ut og sa at de ikke ville støtte et fellesforslag fra Sp, SV og Frp, om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund.

– Å bevare fødeavdeling i Kristiansund betyr at det fortsatt vil være fire akuttsjukehus i Møre og Romsdal. Beslutningen om at det skal være tre, er allerede tatt. Skulle det vært fire, måtte dette blitt utredet på nytt, sa Ingvild Kjerkol til Tidens Krav.


Trontaledebatten:

Stemte over fødetilbud

Forslag om å opprettholde alle fødeavdelinger ble nedstemt i Stortinget.


Krever økte bevilgninger

I lørdagens epost i etterkant av fylkesstyrets vedtak, heter det også at Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at regjeringen øker bevilgningene til helseforetakene.

«Vi er positive til at Arbeiderpartiet i sine alternative forslag til statsbudsjett foreslår økte bevilgninger til helseforetakene, og vil arbeide for at dette videreføres og styrkes ytterligere i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil bygge sterke lokalsamfunn over hele landet», heter det i eposten.

– Møtet var preget av respekt for hverandres synspunkt, samhold og vilje til å finne løsninger som alle i fylket kunne gå med på, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i en kommentar til Tidens Krav etter møtet.

Foruten Kjølmoen består fylkesstyret av Hanne-Berit Brekken (nestleder), Ståle Refstie, Audhild Mork, Siv Ulla, Eva Hove, Hege Karina Bøe, Kjell Neergaard og Kristina Roald.

PS. I en tidligere versjon av denne artikkelen brukte vi ordet «fødeavdeling» i overskriften. Dette er nå korrigert til «fødetilbud».


LESERINNLEGG:

Gutta Rasmus og Terje er sinna på kvinnfolk i bunad

Svar til Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø.

LESERINNLEGG

Vi ønsker alle det same: Det skal være trygt å føde i Møre og Romsdal

Situasjonen som oppstod i november 2019, gjorde at vi måtte ta grep for å hindre at vi måtte stenge fødetilbodet.