Jenny Klinge (Sp) vil kjempe for at Molde beholder tingretten, ikke bare et kontorsted

I 23 år har Romsdal tingrett levd i usikkerhet. Nå er den inne i en skjebnetid

Skal Romsdal fortsatt ha egen tingrett med sete i Molde? – Vi går inn i ei skjebnetid for tingretten i Molde. Blir tingretten gjort om til et rettssted, vil det være første steg på veg mot nedlegging av retten i Molde, sier stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp).

KAMPEN STÅR NÅ: – Kampen om tingrettene i Molde, Volda og Kristiansund kommer til å stå i månedene framover, sier .Jenny Klinge (Sp).   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

I 23 år har Romsdal tingrett levd i usikkerhet. Først var det planlagt å bygge nytt tinghus i Molde for Romsdal tingrett og jordskifteretten. Nytt tinghus sto høgest på prioriteringslista over nye rettsbygninger i landet. I mars 2017 skrinla Domstoladministrasjonen planene om nytt tinghus.