Kl. 13: Formannskapet skal drøfte Sjøfronten og deponisaken

Flere store saker på sakskartet.
Nyheter

Molde formannskap skal samles til digitalt møte tirsdag kl. 13. Det er flere store saker på sakskartet i dag – som godkjenning av ny kostnadsramme for Sjøfronten og videre saksbehandling av deponisaken på Raudsand.Mye handler naturlig nok om økonomi i dagens møte, og formannskapet skal drøfte både økonomiske tiltakspakker i forbindelse med koronakrisen, status på skatteinngangen og økonomiske utfordringer for 2020. Det er også noen skjenkesaker – blant annet om Smile på Torget skal få lage sitt eget thai-øl og servere det i restauranten. Midsund er inn med fotballhall og skole.

Du kan følge møtet direkte i kommunens web-tv som vises øverst i denne artikkelen.

Sakslista ser slik ut:

58/20 – Fastsetting av prinsipp for innkreving av gebyr og gjennomføring av tilsyn og feiing i Molde kommune.

59/20 – Saksbehandlingsprosess for etablering av deponi for farlig avfall

60/20 – Detaljregulering for utvidelse av Årødalen industriområde – sluttbehandling

61/20 – E39 Bolsønes-Kviltorp, fastsetting av planprogram

62/20 – Sjøfronten 1 – Godkjenning av ny kostnadsramme


Ny sprekk på mange millioner for Sjøfronten

Sjøfronten i Molde vil koste ytterligere 23,5 millioner kroner.LEDER 27. APRIL 2020

Sjøfronten 2 må settes på pause

« Når det er knapphet på penger, må Molde løse lovpålagte oppgaver først. »
63/20 – Beregning barnetrygd sosialhjelp

64/20 – Egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse

65/20 – Avtale mellom Molde kommune og Midsund IL knyttet til finansiering av ny fotballhall og leie av denne.66/20 – Økonomiske utfordringer i 2020 – orientering

67/20 – Midsund skole – økonomisk status – forslag til løsning for gjenstående prosjekt

68/20 – Økonomiske tiltakspakker knyttet til koronapandemien – orientering

69/20 – Siramoen Fiskevilla AS – søknad om skjenkebevilling

70/20 – Smile AS – søknad om tilvirkningsbevilling for skjenk i egne virksomhet.


Vil selge hjemmelaget thai-øl i Molde

Kommunedirektøren i Molde positiv til søknaden.


71/20 – Kåre Jørstad – søknad om skjenkebevilling

72/20 – Skatteinngang for mars 2020

73/20 – Unntatt offentligheten iht.

74/20 – Valg til generalforsamling og forslag til kandidater til styret i Istad AS for perioden frem til 2023