Samler koronasjuke i Molde og Ålesund

Intensivbehandling bare på to sjukehus.

Intensivpasienter med koronasmitte skal samles på sjukehusa i Molde og Ålesund.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Helseforetaket i Møre og Romsdal samler nå alle koronasmitta pasienter som trenger intensivbehandling til sjukehusa i Ålesund og Molde. Det betyr at Volda og Kristiansund bare skal ta seg av pasienter som ikke trenger intensivbehandling, men de skal fortsatt ta seg av koronapasienter i kohortavdelinger.