Har tenkt ut ei rekke smittverntiltak rundt besøk på sjukeheim

Også Vestnes vurderer å lette besøksforbod

- Vi håpar at vi skal kunne gi fleire ei etterlengta anledning til å møte den dei er glad i, seier kommunalsjef Greta Bjerke i Vestnes.

- Vi har foreløpig ikkje sagt noko om når besøk kan skje. Vi vil sjå det opp mot ein total smittesituasjon i kommunen vår, etter at samfunnet no har starta på vegen med gradvis gjenopning, seier Greta Bjerke. Her Vestnes sjukeheim.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Vestnes har, som andre kommunar, restriksjonar for alminneleg besøk på institusjonane, i tråd med Helsedirektoratet sine anbefalingar. Men dei har natt nokre unntak, seier Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg i Vestnes: