Kommunedirektøren vil samordne organisering av skulane

Foreslår lik skuleveke i heile nye Molde – vil bety stor endring for elevar ein stad

Dei yngste elevane i Midsund går på skule fire dagar i veka – no vert det foreslått femdagarsveke og kortare skuledagar.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune skal på sitt neste møte behandle sak om organisering av skulane i Molde kommune frå 1.08.2020.