Planprogram for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø:

– Det vi gjør nå er skadebegrensning

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) behandlet tirsdag planprogrammet for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø. Utvalget la inn flere punkt i kommunedirektørens innstilling for å ha mer kontroll på prosjektet.

La fram skisse: Høsten 2017 la Statens vegvesen fram denne «mulighetsskissa» for en ny innfartsveg med sambruksfelt fra Årø til Bolsønes. Den har tre rundkjøringer, gangveg med eget sykkelfelt i nord og en strandpromenade nærmere sjøen på Retiro. Nå er planprogrammet for den endelige reguleringsplanen ute på høring og meningene om hva som er best for området er mange.   Foto: Skisse: SVV

Nyheter

Statens vegvesen har sendt over planprogram til godkjenning etter at det har vært gjennom høringsrunden, og kommunedirektørens innstilling var at dette skulle vedtas i Hovedutvalget for TPNM. Planprogrammet er utarbeidet ut fra vedtaket som ble gjort i kommunestyret i november 2017. Det vedtaket var det ikke alle i utvalget som var like fornøyde med.