Reiselivsleder ber fylkespolitikerne sette rassikring av Trollstigen på topp

- Ikke spill lotto med arbeidsplasser

– Tar politikerne Trollstigen ut av lista over rassikringsprosjekt, er det som å spille lotto med flere hundre arbeidsplasser i reiselivet, sier reiselivsleder Svein Kroken i Romsdal Reiseliv og Handel.

Svein Kroken, Romsdal Reiseliv   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

ÅNDALSNES: Trollstigen må sikres bedre mot steinsprang og ras. Nå ber ledelsen i Romsdal Reiseliv og Handel instendig om at fylespolitikerne ikke fjerner Trollstigen fra lista over rassikringsprosjekt i fylket.