Kommunedirektørens anbefaling klar:

Slik vil Molde kommune behandle Raudsand-saker

Kommunedirektøren anbefaler at saker som angår deponi på Raudsand løftes til behandling i kommunestyret.

Raudsand: Her planlegger Bergmesteren Raudsand deponi for uorganisk farlig avfall og gjenvinningsanlegg. Reguleringsplanen omfatter også de andre deponiene på området.  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

Nå kommer saka om saksbehandlingsprosess for etablering av deponi for farlig avfall opp til politisk behandling i Molde kommune. Saka skal først opp i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, som har møte førstkommende tirsdag.