Vil bygge ny veg til Ørskogfjellet samtidig med Møreaksen

Vegvesenet i gang med å fastsette traseen for ny E39 frå Vik til Ørskogfjellet.
Nyheter

Reguleringsplanarbeidet for E39 Ørskogfjellet-Vik vart starta opp i februar og skal vere ferdig før sommaren neste år. Statens vegvesen anbefaler å bygge denne delen av ny E39 mellom Molde og Ålesund samtidig med fjordkryssinga over Romsdalsfjorden, betre kjent som Møreaksen.