To direktorat har sett på muligheten for samdrift for gruvedrift og deponi i Brevik. Dette fant de ut

Utredning om samdrift reiser mange nye spørsmål - konsekvensutredning må til for å kunne gjøre vurdering.

Brevik: Kalkgruven til sementprodusenten Norcem i Brevik. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Heiko Junge

Nyheter

I påska kom også vurdering fra Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning om mulig samdrift av gruvedrift og deponidrift i Brevik. Ekspertutvalget frarådet i fjor som kjent Brevik som lokalitet for deponi for farlig avfall, men i vinter ga Næringsdepartementet Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning i oppdrag å vurdere en mulig samlokalisering.