LEDER ONSDAG 8. APRIL 2020

Digitale muligheter for offentlig kultur

Nye muligheter: De lokale flaggskipene Teatret Vårt og Romsdalsmuseet har gode forutsetninger til å lykkes digitalt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Eksperter anslår at Norge i løpet av noen uker har gjort digitale framskritt som normalt ville tatt år. Dette må kulturen ta del i.

Nyheter

For en måned siden kunne den kulturinteresserte romsdaling se inn i en vårkalender tettpakket med arrangement, utstillinger og hendelser. I løpet av de tre siste ukene har flere hundre arrangement blitt avlyst i vår område. Nå ser vi også at større arrangement fram i tid vurderer hva de skal gjøre. Kulturlivet er hardt rammet av tiltakene som er iverksatt for å stoppe koronaviruset. Både aktørene og publikum sakner arrangementene. Mange er bekymret for hvordan dette vil slå ut på sikt, ikke minst økonomisk.

Enkelte av de store offentlige kulturinstitusjonene har valgt å permittere ansatte. I vår region har Teatret Vårt og Romsdalsmuseet i stor grad valgt å beholde ansatte på jobb. Det er en riktig vurdering. Ettersom det ikke er forestillinger i den korte tidshorisonten jobber de mye med arrangement og forestillinger som ligger fram i tid. Samtidig ser vi at de private kulturformidlerne i stor grad har tatt i bruk digitale scener. For kulturinteresserte har dette vært et godt alternativ. Konserter, utstillingsåpninger og foredrag har blitt sendt direkte ut til et publikum som sitter heime i sin egen stue. Dette har i stor grad vært en ny opplevelse både for kulturutøverne og publikum. På kort tid har dette funnet sin form.

De offentlig støttete kulturinstitusjonene bør også ta i bruk den digitale scena i større grad. Først og fremst fordi at de har et publikum som sakner kontakt med dem. Men også fordi at dette på kort tid har blitt et kompetanseprosjekt for hele samfunnet. Eksperter anslår at Norge i løpet av denne perioden vil gjøre digitale framskritt som normalt ville tatt flere år. Denne utvikling bør teater, museum og lokale scener i større grad ta del i. De lokale flaggskipa har gode muligheter til å lykkes. Den kompetanse og historie som de har med er verdifull. Lokalt finnes det også aktører som kan bistå, og som trenger oppdrag i en krevende tid.

Den digitale formidlingsformen skaper en direktekontakt med publikum som vil være nyttig når hverdagen vender tilbake.