– Absolutt ingen bestilling

Festivalsjef Hans-Olav Solli understreker at de vil innrette seg etter lokale og nasjonale avgjørelser.

Festivalsjef: Leder for Moldejazz, Hans-Olav Solli.  Foto: Vera Henriksen

Nyheter

– Det er absolutt ingen bestilling eller forskuttering av en avgjørelse det er snakk om, det er kun snakk om å be om en dialog og en profesjonell vurdering fra lokalt hold, sier Moldejazz-sjef Hans-Olav Solli.