Vil at vegprosjekter skal holde hjulene i gang

Gryteklare vegprosjekt står i kø i ROR-kommunene. Nå håper kommunene at korona-krisen kan få fortgang i prosjektene.

UTSATT KRYSS: Utbedring av det trafikkfarlige krysset i Årødalen er ett av prosjektene som ordfører Torgeir Dahl i Molde håper det kan bli fortgang i når stimuleringstiltak til kommunene skal bevilges.   Foto: Arkiv

Nyheter

En rekke vegprosjekter i Romsdal er ferdig prosjekterte og mangler bare økonomiske bevilgninger for å kunne starte opp. På siste møte i Romsdal Regionråd satte ordførerne opp en prioriteringsliste over hvilke prosjekt i hver kommune som kan iverksettes som motkonjunkturtiltak i forbindelse med koronakrisen.