Fylkespolitikerne vil gi håndsrekning til næringslivet og pendlere som bruker ferje

Setter ned billettprisene

Ferjetakstene settes ned to takstsoner. Det skjer så snart fylkestinget har sagt sitt. Billigere billettpriser vil gjelde fram til 1. juli. Høyre og Frp vil ha lavere billettpriser ut 2020.

Snart blir det billigere igjen å ta ferja. I alle fall fram til 1. juli.   Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

MOLDE: Det er tverrpolitisk enighet om å sette ned billettprisene på ferjene fylkeskommunen har ansvar for, med to takstsoner. Lavere ferjetakster kan tre i kraft etter at fylkestinget har sagt sitt 20. april.