Reiselivsaktører krever sikring av Trollstigen nå

I et brev til fylkestinget krever reiselivsaktører at Trollstigen utbedres snarest, men at det skjer utenfor høgsesong og tilpasset næringa.

BEHOV FOR RASSIKRING: Flere områder i Trollstigen er rasutsatt.   Foto: Evy Kavli, Åndalsnes Avis

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Og de understreker hvor viktig Trollstigen er for reiselivet:

«Den spektakulære Trollstigen er et av landets mest besøke turistmål. For Rauma kommune, fylket og region er vegen over Trollstigen et fyrtårn som styrer turiststrømmen», skriver aktørene.


Foreslår en «sysselsettingspakke» med å rassikre Trollstigen:

– Rassikre, ikke stenge vegen helt

– Nå når det ser ut til å bli en begrenset turistsesong i Trollstigen, kan man bruke tiden til å rassikre vegen, mener ordfører Yvonne Wold.


De ber samferdselsutvalget og fylkeskommunen få Trollstigen inn på førsteplassen på prioriteringslista for rassikring i fylket.

«Skulle det gå et ras og noen blir skadd, er det en høy pris å betale. Vi må sikre trygg ferdsel for alle. Hele reiselivsnæringa i fylket vil bli rammet, store turiststrømmer vil falle bort og en hel næring blir skadelidende».


Seier nei til stenging av Trollstigen

Ordførar Yvonne Wold (SV) i Rauma vil stenge Trollstigen i sommar for å drive rassikring av den berømte turistvegen. Det er eit dårleg forslag, meiner varaordførar Viktor Valdal (H) i Fjord.Seier nei til stenging av Trollstigen

Ordførar Yvonne Wold (SV) i Rauma vil stenge Trollstigen i sommar for å drive rassikring av den berømte turistvegen. Det er eit dårleg forslag, meiner varaordførar Viktor Valdal (H) i Fjord.


Her er brevet i sin helhet:


Til representanter i fylkestinget i Møre og Romsdal

En samlet uttalelse fra Romsdal Reiseliv og Handel vedrørende rassikring av Trollstigen. Trollstigen må prioriteres og utbedres snarest, samt at arbeidet må utføres i et tidsrom utenfor høgsesong og tilpasset næringa.

Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) og øvrige reiselivsorganisasjoner i fylket ser med stor bekymring på avgjørelsen fra møte i samferdselsutvalget tirsdag 03. mars, der rassikring av Trollstigen ble flyttet fra første plass og ut av listen.

Trollstigen er en fylkeskommunal veg.

Som en fylkeskommunal veg, er det fylkeskommunen som er vegeier og har ansvaret for vegstrekningen over Trollstigen.

Begrunnelsen for å flytte Trollstigen, fra første plass på listen, og ut av listen, er at samferdselsutvalget mener at siden Trollstigen er en nasjonal turistveg, må staten komme inn med friske penger for sikringen av vegen mot ras.

Kristin Sørheim leder samferdselsutvalget i Møre og Romsdal. Hun håper å få med seg staten på å sikre vegen, siden dette er en nasjonal turistveg.

En geolograpport fra september 2018 konkluderer med at rasfaren langs mesteparten av vegen er uakseptabel sammenliknet med hva som ville vært godtatt ved bygging av ny veg.

I to fjellpartier over vegen er det identifisert 11 steinblokker på mellom 100 og 1000 kubikkmeter, som antas å være ustabile og kan rase ned på vegen.

Det er lagt fram 2 alternativer for sikring: Løsning nummer 1 er billigst, og beregnes å koste ca. 90 millioner. Det innebærer fjellrensking i dagen. Rundt 65.000 kubikkmeter steinmasser og løsmasser må fjernes fra fjellside over Kjellstadlia. Rensingen innbefatter også spyling og montering av fangnett.

Løsning nummer 2 -Det andre alternativet er å bygge en 415 meter lang tunnel fra Fiva svingen til Stigfossbrua. Legges vegen i tunnel unngår man raseproblematikken over Kjellstadlina. Her mister Trollstigen noe av sitt særpreg. Tunnelløsningen har estimert kostnad på 260 millioner.

I sommersesongen har vegen en døgntrafikk 1.000 til 2.000 kjøretøy. Det er kø, både på grunn av smal, svinget veg og fotografering.

Trafikktellinger viser at i den travleste sommersesongen passerer et kjøretøy hvert niende sekund.

RRH vil på det sterkeste be samferdselsutvalget og fylkeskommunen om at Trollstigen blir en satt opp igjen på førsteplass og prioritert i rassikringsarbeidet.

Dette er så viktig, at midlene må enten finansieres ved ekstraordinære rassikringsmidler, eller omdisponering innenfor fylkets vegbudsjett.

Den spektakulære Trollstigen er et av landets mest besøke turistmål. For Rauma kommune, fylket og region er vegen over Trollstigen et fyrtårn som styrer turiststrømmen. Det er svært viktig at ikke turistene blir skremt vekk fra Trollstigen ved store pressetreff og omtale av rassikringen, det må være en balansert informasjon som gjør at brukerne føler seg sikker.

Så får heller Statenes vegvesen ha større beredskap, overvåking og bruke mindre stengninger av vegen ved store nedbørsmengder.

Vi har ved tidligere stengninger sett at turistene velger seg andre traser og destinasjoner, strømmen tar av ved Otta og forsetter innover Nordfjord mot Bergen.

Resultat blir at hele vår region blir uten den store turiststrømmen. Det blir «svart hav». Det er det siste vi i næringa nå trenger i disse koronatider.

Dette gjør at her må Statenes vegvesen og fylket ta hensyn til hele reiselivsnæringa i fylket, dette er ikke bare en sak for reiselivsaktørene i Rauma.

Derfor må forarbeidet og gjennomføringene av arbeidet gjøres på en måte som ikke «skremmer» vekk den store turiststrømmen.

Det har vært gjennomført en stor rassikring i Trollstigen tidligere. 8. juli 1999 offentliggjorde Statens vegvesen en rapport vedr. rasfare i Trollstigen, konklusjonen i rapporten var av en slik karakter at det ble bestemt umiddelbare tiltak.

Berørte kommuner, fylkeskommune og fylkesmann ble sammen med RRH innkalt til orienteringsmøte den 12. juli 1999 på fylkeshuset i Molde.

Resultatet som den gangen ble tatt der næringa var representert av RRH, ble god for hele reiselivsnæringa i vår region.: – Det ble utvidet beredskap fram til stenging. – Veien holdes åpen i hovedsesongen. – Full stenging av vegen fra 11. august. – Rassikringsarbeidet startet opp umiddelbart etter 11. august.

Veien hadde de samme stengingstider de 2 påfølgende sesongene.

Når Statenes vegvesen var ferdig med rassikringsarbeidet, ble det uttalt at Trollstigen aldri hadde vært sikrere å kjøre.

Vi avslutter med en stor oppmoding til samferdselsutvalget og fylkeskommune til å få Trollstigen inn på førsteplassen på prioriteringslista for rassikring i fylket.

Skulle det gå et ras og noen blir skadd, er det en høy pris å betale. Vi må sikre trygg ferdsel for alle. Hele reiselivsnæringa i fylket vil bli rammet, store turiststrømmer vil falle bort og en hel næring blir skadelidende.


Åndalsnes, 1. april 2020

  • Romsdal Reiseliv og Handel v/styreleder Tonje Dahle Hovde
  • Visit Nordvest v/reiselivssjef Torunn Dyrkorn
  • Destinasjon Ålesund og Sunnmøre v/reiselivssjef Tom Skrede
  • Union Hotel Geiranger v/Sindre Mjelva, 4. generasjon eigar
  • Grand Hotel Bellevue Åndalsnes v/hotellsjef Ola-Elias Åndal
  • Trollstigen Drift AS v/daglig leder Edmund Meyer
  • Fjord Norway v/direktør Stein Ove Rolland