I.P. Huse må permittere 60

Vinsjprodusenten på Harøya må permittere halve arbeidsstokken.

Skal halde avtalar:Morten Hopland fortel til Nordre at ingåtte ordrar vil verte levert i samsvar med avtalte leveringstider. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Svein Ove Søholt

Nyheter

(Smp) I.P. Huse lagar vinsjar til ankerhandteringsfartøy, spesialfartøy og flytande oljeinstallasjonar. Kundane deira er oljeselskap, reiarlag og skipsverft.