Mange plasser legges til Molde

Nytt krav - sjukehusa må 5-doble antall intensivplasser

Kravet er økt fra 50 til 78 intensivplasser her i fylket. - Det blir en formidabel utfordring, sier Henrik Erdal i helseforetaket. Også private institusjoner skal kunne inngå i korona-beredskapen.

KAN SENDE TIL ANNET SJUKEHUS: - Vi må fordele pasienter mellom sjukehusa ved behov. Vi antar at det ikke blir slik, men vi må altså se regionen under ett, sa Henrik Erdal på pressemøte mandag.    Foto: Kristin Støylen / HMR

Nyheter

Mandag fikk Helse Møre og Romsdal et nytt og skjerpet krav fra Midt-Norge: Nå skal de planlegge for 78 intensivplasser ved de fire sjukehusa i fylket, ikke bare 50, som tidligere bestilt.