Kommunelege: – Dropp Ona og Sandøya i påska!

Fryktar koronasmitte i øysamfunn med høg gjennomsnittsalder på innbyggarane og lang veg til sjukehus.

FERIEPARADIS: Ona har berre 11 fastbuande, men mange fritidsbustader. Foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

I eit innlegg med tekst og video på Facebook kjem kommunelege Sven Walter med denne oppmodinga:

«Angående hytteturer til Sandøya og Ona i påske.

Ut av gitt anledning, altså COVID-19, har regjeringen gitt føringer at en skal avstå fra hytteturer.
- Dette gjelder også for Sandøya og Ona.-
De fastboende der har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder og veien til og fra helsevesenet er langt.
At dere føler dere friske når dere kommer til øyane betyr ikke at dere er garantert ikke smittebærende. Det kan dere umulig vite.
Vi vet at COVID-19 er smittsomt FØR vi får symptomer, det er smittsomt til tross for at en kan ha lite symptomer og jeg kjenner til mange som føler seg helt friske, selv om alle rund dem seer og hører at det ikke er tilfelle.
Jeg ber dere, hold dere på heimplassen, ikke på ferieplassen.
STAY HOME! AND STAY CALM!»

Langt til sjukehus

Det er rundt 90 fritidsbustadar på dei to øyane. Til NRK Møre og Romsdal seier Walter at oppmodinga også gjeld folk som lovleg kan dra dit, det vil seie folk som bur i same kommune (no Ålesund). Han vil heller ikkje at slektningar skal besøke øysamfunna.

– Dersom ein får covid-smitte der, er det farleg, seier Walter til NRK.

Kommunelegen viser til at mange av dei 11 fastbuande på Ona og 33 på Sandøya er pensjonistar som er i risikogruppa med tanke på å bli sjuke av korona-viruset. Til legevakta på Harøya er det 20 minutt i ambulansebåt, medan det til sjukehuset i Molde går 45 minutt i båt og 10 minutt i ambulanse.

– Å bringe smitte til desse øyane har mykje større konsekvensar enn for dei som bur sentralt, seier Walter.

Har fått meldingar om besøk

Kommunelegen er likevel usikker på om oppmodinga vil hjelpe heilt.

– Eg er heilt sikker på at folk er så ufornuftige at dei kjem til å dra dit. Vi har fått meldingar om at folk har planar om det, seier Walter til NRK.