Trollstigen kan få tunnel for bedre rassikring

Statens vegvesen har kommet med to alternativer for rassikring av Trollstigen. Et av dem ute i dagen, det andre i tunnel. Samtidig sier fylkesutvalget at Staten bør ta regninga.

Populære Trollstigen skal sikres. Nå er det lagt fram to alternativ.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(ÅA.no) Dette kommer fram av møtet i fylkesutvalget som ble holdt tirsdag. Her ble rassikring av flere fylkesveger tatt opp, og kostnadene av disse. Sikring av Trollstigen kom opp som et eget punkt. Her vedtok et enstemmig samferdselsutvalg at sikring av nasjonale ikoner som Trollstigen er noe Staten må ta ansvar for, og at finansiering av dette må finansieres utover vanlige tilskudd.