Mange melder seg for å jobbe ved sjukehusa

- Vi er overvelda og svært takknemlige for at så mange har meldt seg til tjeneste, eier HR-direktør Ketil Hjelset.

HR-direktør: Ketil Hjelset i Helse Møre og Romsdal er fornøyd med at så mage har meldt seg til tjeneste ved sjukehusa.  Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Til nå har Helse Møre og Romsdal fått 375 søknader etter at et gikk ut en oppfordring om å stille seg og sin kompetanse til disposisjon. Og det er stadig nye som melder seg, opplyser Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding torsdag.

- Vi setter stor pris på at helsepersonell, studenter og andre er villige til å gjøre en ekstra innsats for innbyggerne i Møre og Romsdal i ei utfordrende tid. Dette er dugnadsånd på sitt beste, sier HR-direktør i Helse Møre og Romsdal, Ketil Hjelset.

Tar kontakt

Det er også flere yrkesgrupper enn helsepersonell som har meldt seg; teknisk personell, kokker, renholderer, servitører og flere andre yrker.

Helseforetaket opplyser at de som nå har meldt seg fordeler slik på de fire sjukehusa i fylket: Ålesund sjukehus 171 søknader, Volda sjukehus 54, Molde sjukehus 93 og Kristiansund sjukehus 57. Tallet på søknader endrer seg fortløpende.

- Vi vil ta kontakt med de som har registrert seg når behova melder seg. Vi kommer til å trenge ulik kompetanse, og det vil endre seg i takt med pandemien, opplyser Hjelset.

Omfordeler først i egne rekker

For å være forberedt på pandemien har sjukehusa i fylket de siste ukene gradvis tatt ned annen virksomheit. Personell har blitt omdisponert til andre oppgaver.

Foretaket har også starta opplæring av ansatte som kan ta seg av intensivpasienter.

- Vi omfordeler i egne rekker før vi henter inn ekstra hjelp. Det betyr blant annet at deltidsansatte går over i heltidsstillinger, sier HR-direktøren. Han legger også til at de som kommer inn vil få same lønn som om de hadde komme inn i helseforetaket på vanlig måte.

Hjelset oppfordrer til at folk fortsetter å registrere seg siden en ikke vet hvordan pandemien vil utvikle seg og hvor store behova blir framover.