Helsepersonell smittet - 11 må i karantene

En av de tre nye korona-smittede i Molde er helsepersonell. Nå er fire brukere, seks helsepersonell og en annen i karantene. Flere har symptomer.

Smittesporing: Kommuneoverlege Cato Innerdal opplyste om tre nye smittede i Molde torsdag...   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det er kommuneoverlege Cato Innerdal som opplyser dette til Romsdals Budstikke. Torsdag morgen ble det kjent at tre nye i Molde har testet positivt på korona-smitte. Det betyr at Molde nå er oppe i ti smittede. I dag har kommuneoverlegen jobbet med smittesporing etter de tre nye tilfellene. Vedkommende som jobber som helsepersonell - og som har testet positivt - er tilknyttet Tiltak funksjonshemmede i Molde kommune.

Var på jobb

– Det som er situasjonen er at et helsepersonell har testet positivt på korona. Vedkommende var på jobb i helga og mandag, men ble sjuk etter å ha kommet hjem etter jobb. Vi tar utgangspunkt i at man kan være smittsom 24 timer før symptomene bryter ut. Derfor har vi i dag jobbet med å kartlegge hvem helsepersonellet har vært i kontakt med i denne tiden. Både kolleger og brukere, sier Innerdal.

Etter smittesporingen vet Innerdal nå at dette er snakk om fire brukere og sju andre personer – der seks av disse er helsepersonell.

I karantene

– De som har vært eksponert for smitte – både ansatte og brukerne - er nå satt i karantene. Tre av helsepersonellet blir også testet fordi de har symptomer på luftveisinfeksjon, sier Innerdal. Ingen av brukerne skal ha symptomer på luftveisinfeksjon, ifølge kommuneoverlegen.

– Vi har også vært i kontakt med disse brukernes foresatte, sier Innerdal. Alle følges nå tett opp.

– Hvordan løser dere bemanningssituasjonen med flere sjuke og flere i karantene?

– Det vil alltid være utfordringer rundt bemanning når man har såpass mange i karantene. Men enn så lenge har vi klart å få endene til å møtes, sier Innerdal.

– De to andre smittede – har de relasjon til det smittede helsepersonellet?

– Nei. Men en av dem har relasjon til en som testet positivt på tirsdag. Også denne er helsepersonell, men ikke i jobb per i dag.

– Og den tredje?

– Det er en som hadde vært i Oslo sammen med en som hadde testet positivt på korona. Vedkommende gikk rett i karantene etter hjemkomst.

– Tenker du at dette er et godt eksempel på at reglene Molde har fått kritikk for – vedrørende karantene for de som kommer hit fra Østlandet- har vært viktig?

– Vi har flere eksempler på at personer som har vært i Oslo og kommet hjem og gått i karantene har blitt sjuke. Man kan sikkert diskutere om vedtaket vårt har vært riktig eller ikke. Men det som i alle fall er sikkert er at disse har vært i karantene i den tiden de potensielt har vært smittsomme for omgivelsene sine. Slik har vi begrenset smitten til øvrige personer, sier Innerdal.

– Tester dere mange for øyeblikket?

– I går testet vi 23 personer. Det har roet seg og vi har hatt mindre testing den siste uka. Mens vi den forrige uka testet mellom 50 og 80 per dag, har vi denne uken ligget på rundt 30, forteller kommuneoverlegen i Molde.