Sjukehusansatte er svært bekymret:

Har nå nok smittevernutstyr – på kort sikt

Sjukehusa i fylket har nettopp fått nok smittevernutstyr, etter kritisk mangel for få dager siden. Men - det gjelder bare på kort sikt.

ANSATTE ER SVÆRT BEKYMRET: - Mangel på smittevernutstyr er den store bekymringa blant ansatte. Vi vet fra andre land at de har mye smitte blant sjukehusansatte, sa moldelege Sigurd Torvik Heian på styremøtet. Her med de øvrige ansattvalgte i HMR-styret: Hilde Furnes Johannessen (t.v.), og Anette Lekve. Bildet er tatt tidligere.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Smittevernutstyr var viktig tema på videomøtet i styret for helseforetaket onsdag. Mangel på slikt utstyr har vært og er som kjent tema i store deler av verden, også i Norge. Det gjelder smittefrakker, pustemasker og annet utstyr for å beskytte helsepersonell og pasienter.