Lokale banker framskynder rentekutt

Se hvor mye rentekuttet betyr for deg.
Nyheter

Norges Bank har to ganger satt ned styringsrenta, men bankene var først tilbakeholdne med å sette ned renta for sine kunder før i begynnelsen av mai. Nå kommer kuttene tidligere. Alle bankene justerer renta like mye - 0,85 prosent på boliglån.

Et rentekutt på 0,85 prosent betyr at du sparer 8.500 kr pr million du har i boliglån. Deler du på 12, blir det 708 kroner i måneden. Så er det også viktig å ta med i regnskapet at du får mindre rentefradrag på skatten. Dette er i dag 22 prosent, slik at den reelle gevinsten på rentekuttet blir på årsbasis: 8.500 - 1.870 = 6.630 kroner pr million du har i gjeld. Den reelle gevinsten pr måned blir således 552 kroner pr lånte million. Har du tre millioner kroner i boliggjeld, sparer du reelt 1656 kroner i måneden på rentekuttene.

Her er status for lokale banker slik situasjonen var onsdag:

Sparebank 1 Nordvest

SpareBank 1 Nordvest har varslet to nedsettelser i rentene for utlån og innskudd. Onsdag har banken besluttet å la nye rentesatser for utlån tre i kraft tidligere enn først varslet, både for personmarkedet og bedriftsmarkedet.

- I en tid hvor konsekvensene av koronautbruddet har satt mange av våre kunder i en utfordrende situasjon, er det viktig for oss å bidra til at de blir minst mulig økonomisk skadelidende, sier adm direktør Odd Einar Folland i en pressemelding.

KUTTER: Direktør i Sparebank 1 Nordvest, Odd Einar Folland, lover tidligere rentekutt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Renten på boliglån blir som tidligere varslet satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng. Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra mandag 30. mars, fem uker tidligere enn først varslet.

Banken har i løpet av de siste dagene vært i dialog med mange kunder som nå kjenner på usikkerhet knyttet til sin egen økonomiske situasjon. Mange har også uttrykt at i disse ekstraordinære tider er det viktig at bankene tar i bruk de virkemidlene de har til rådighet for kundene, blant annet ved å la renteendringer tre i kraft så raskt som mulig.

- Vi tar de signalene vi har fått på alvor. Ved å fremskynde våre rentenedsettelser og ved å tilby seks måneder avdragsfrihet og kontokreditt håper vi å kunne bidra til å hjelpe kunder som nå er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Folland.

Renteendringen trer i kraft 25. mars for nye utlån og 30. mars for eksisterende lån. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån.

Sparebanken Møre

Også Sparebanken Møre kutter rentene med 0,85 prosent. På sin hjemmeside har de oppgitt at renteendringen får effekt fra begynnelsen av april..

- Den ekstraordinære situasjonen, gjør at markedet endrer seg raskt og med stor grad av usikkerhet. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar, og det er dermed svært krevende å sette langsiktige priser på lån akkurat nå, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarkedet i Sparebanken Møre på nettsiden.

Det er mange som trenger hjelp fra oss om dagen og vi forstår også at mange lurer på hva akkurat deres rente blir. Vi håper likevel at du kan vente til du har fått informasjon om akkurat ditt lån, før du eventuelt tar kontakt med rådgiveren din eller kundesenteret vårt. Grunnen til at vi ber om dette, er at mange av kundene våre ringer oss for økonomisk rådgivning eller for avdragsfrihet akkurat nå og vi vil gjerne prioritere disse henvendelsene.

- Vi opplever at mange av kundene våre kjenner på usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon. Vi får derfor mange søknader om avdragsfrihet på boliglånet, og dette er et effektivt tiltak som gir god effekt for kundene. Vi prioriterer nå å følge opp alle disse henvendelsene så raskt som mulig, sier Blomvik.

Sparebank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har i løpet av kort tid satt ned renta på boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng. Begge rentekuttene trer i kraft for eksisterende kunder 5. april.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at vi burde framskynde opprinnelig dato på grunn av de økonomiske utfordringene som følger med koronaviruset, Det lytter vi naturligvis til og vi har nå valgt å flytte datoen for renteendring fram med 25 dager til 5. april, sier banksjef Terje Korsnes i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.

- I løpet av kort tid har vi satt ned boliglånsrenta to ganger, og samme dato vil gjelde for begge renteendringene. I tillegg vil våre kunder kunne søke om avdragsfrihet i inntil seks måneder samt forskudd på dagpenger. Dette er tiltak som gjør det enklere for våre kunder å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, og som etterspørres av veldig mange, forteller Korsnes

Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd.

Romsdalsbanken

Oppdatert torsdag 26/3:Banken har etter de to siste rentereguleringene fra Norges Bank, redusert boliglånsrenten med

0,85 prosentpoeng. Endringen trer i kraft fra 2. april 2020 for nye boliglån og fra 6. april 2020 for eksisterende lån.

Etter rentereguleringen vil bankens beste rente være Boliglån til Ungdom med en nominell rente
på 2,05 prosent.

Alle eksisterende kunder vil bli varslet om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

Vi befinner oss i en helt spesiell situasjon med stor usikkerhet, der aksjemarkedene svinger, og oljeprisen og kronekursen har gått kraftig ned. Norges Bank har senket styringsrenten betydelig, og de siste dagene har vi også sett endringer i pengemarkedsrentene. Prisen på penger er uforutsigbar, og det er krevende å sette langsiktige priser på lån og innskudd. Regjeringen har den siste uken lagt fram flere økonomiske tiltak for både næringsdrivende og privatpersoner for å avhjelpe situasjonen. Vi har forståelse for at både person- og næringskunder er urolige for økonomien sin i en vanskelig tid, og mange tar kontakt med oss for rådgivning disse dagene.
Mange søker også om avdragsutsettelse på lån. Vi bidrar nå ytterligere for å avhjelpe situasjonen for våre kunder med å framskynde rentenedsettelsen, skriver adm banksjef Odd Kjetil Sørgaard på bankens nettside.

DNB

DNB er også stor i Molde, og de var først ute med å framskynde rentekuttet.

- Vi har kuttet rentene våre to ganger de siste ti dagene, og det er en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Dato for når renteendringen trer i kraft er viktig for mange av kundene våre i situasjonen vi nå står i, sier banksjef i personmarket Molde og Kristiansund, Fredrik Ramstad.

- Vi var allerede ute tirsdag og meldte at vi fremskynder rentenedgangen. Vi setter ned renten inntil 0,85% fra senest 5.april.

- Vi skjønner at mange er nysgjerrige på hvilken rente de får fremover. Rådgiverne snakker hver dag med veldig mange kunder som har kommet i en vanskelig situasjon. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, med for eksempel avdragsfrihet og andre tiltak. Vi ber om at kundene våre som lurer på hvilken rente de får, nå venter til de får det endelige brevet fra oss før dere kontakter oss med spørsmål., sier Ramstad.

Sunndal Sparebank

Også Sunndal Sparebank framskynder rentekutt og reduserer renta med inntil 0,85 prosentpoeng.

– Vi tar vårt samfunnsansvar som lokal sparebank på alvor, slår nå sammen de varslede rentenedgangene og gjennomfører et rekordraskt rentekutt. Vi kutter nå renta med inntil 0,85 prosentpoeng med virkning allerede fra 2. april, sier avdelingsbanksjef Meier Brevik

– Dette gjør vi for å gi en hurtigst mulig lettelse i likviditeten for våre kunder. I tillegg kan det søkes om både avdragsfrihet- og eller terminutsettelse i inntil 6 måneder for å trygge økonomien i tiden som kommer, sier Meier Brevik