Butikkansatte skjelles ut av kunder fordi de ikke tilbyr engangshansker - til tross for at bruken frarådes

Engangshansker er ikke hensiktsmessig, og bør unngås, da dette kan være en smittekilde, sier hygieneingeniør Svein Kvakland, som sjøl har vært på flere runder i butikkene.

Klar tale: Hygieneingeniør Svein Kvakland forteller at butikkene IKKE skal tilby engangshansker til kundene. - Det skal ikke brukes, sier han.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Flere dagligvarebutikker har og har hatt engangshansker til kundene som et smitteverntiltak. Helsedirektoratet har gått ut og gitt beskjed om at dette ikke er nødvendig. Kommuneoverlege Cato Innerdal forteller til Rbnett at han daglig får henvendelser knyttet til bruken av engangshansker i dagligvarebutikker.

- Umiddelbart kan engangshansker synes som et godt smitteverntiltak. Det som imidlertid da skjer er at alle som kommer inn i butikken tar på seg hansker. Når alle gjør dette, berøres hanskepakkene, som igjen innebærer en risiko for smitte av korona, eller annen smitte. Dette altså om en person med smitte tar i boksene og så planter smitte der, sier han.

Helsedirektoratet skriver følgende:

«Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst én meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020 ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. For eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker når de handler næringsmidler.»

Ansatte blir skjelt ut

Svein Kvakland er hygieneingeniør i Molde kommune, og har vært på flere runder rundt om i butikkene. Han forteller at det er ulik praksis knyttet til engangshansker.

- I begynnelsen kom det ulik informasjon fra kjedene. Men 15. mars hadde matvarebransjen et møte med Helsedirektoratet og Mattilsynet hvor retningslinjene ble samordnet. Engangshansker skal ikke brukes som smitteverntiltak i dagligvarebutikker, sier han.

Enkelte butikker i Molde har fjernet hanskene etter anmodning fra Kvakland.

- Alle er klar over og enig i at de ikke skal brukes, men flere forteller at butikkansatte blir skjelt ut av kunder fordi de ikke tilbyr hansker, sier han.

Stor misoppfatning om engangshansker

Noen kunder har også med seg medbrakte hansker hjemmefra.

- Det bør man ikke gjøre. Ingen vet hvor de hanskene har vært, eller hva de har vært borti. Det er en stor misoppfatning om at engangshansker er tingen. Ifølge Helsedirektoratet og Mattilsynet er det lav smitteutbredelse i butikken. Viruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte og direkte kontakt med en smittet person, sier han.

Større smittefare i kø

Helsedirektoratet skriver at det er større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme kontaktpunktet. De anbefaler derfor å unngå tett kø i butikkene, og at man følger hygienerådene. De oppfordrer også til å kun ta på de varene du skal kjøpe, og å bruke kontaktløse betalingsløsninger.

Kvakland nevner også et annet moment.

- Unødig bruk av engangshansker kan føre til at det blir en ressursmangel. Vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare, sier han.