Kommuneoverlegen frykter at pasienter som trenger hjelp holder seg unna legekontorene

– Ikke la være å ta kontakt med lege

Kommuneoverlege Cato Innerdal er bekymret etter meldinger om kronisk sjuke pasienter som ikke tar kontakt med lege når de egentlig har behov for legehjelp.

Klar melding: Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde med klar melding om at sjuke pasienter må ta kontakt.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Jeg har fått informasjon om at pasienter unnlater å kontakte sine fastleger når det egentlig er behov for det fordi de er bekymret for at de selv skal bli smittet i forbindelse med besøket på legekontoret, eller at fastlegene ikke har kapasitet til å ta imot dem, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde. Han forteller at han også har blitt informert om at personer som har kroniske sykdommer heller ikke kontakter fastlege - sjøl når de har fått akutte forverringer av tilstanden. Nå vil han ut med en krystallklar beskjed om at fastlegene har kapasitet og at det er trygt å oppsøke fastlegens kontor.

– Ikke vært smitte der

– Slik situasjonen er i dag har det ikke vært noen koronasmitte på legekontorene i kommunen. Alle legekontorene er godt i gang med videokonsultasjoner og fastlegene forteller at dette fungerer godt. Tilbakemeldingene fra pasientene er også at dette er enkelt å bruke, sier Innerdal - og presiserer;

– Pasienter med behov for helsehjelp skal på vanlig måte ta kontakt med sin fastlege. Og det er særlig viktig at personer i risikogrupper og pasienter med kroniske sykdommer fortsatt tar kontakt med fastlegen sin.

Kommuneoverlegen understreker at dette gjelder både der det er forverringer, og der det er planlagte kontroller etter avtale med fastlegen.

Kontakt før oppmøte

– Dersom pasientene er i tvil, kan de ringe eller sende melding til fastlegen sin. På den måten kan man i fellesskap finne løsninger hvordan konsultasjonen best kan tilrettelegges for den enkelte, sier Innerdal. Men presiserer at forsiktighetsreglene fortsatt gjelder;

– Det er fortsatt viktig at personer som kan ha smitte, enten luftveisinfeksjon, forkjølelse eller symptomer på gastroenteritt kontakter fastlegekontoret i forkant og gir beskjed om dette, sier Innerdal.

Oppfordring også fra helseforetaket

Også Helse Møre og Romsdal går onsdag formiddag ut med tilsvarende budskap:

- Frykt for koronasmitte må ikke hindre folk i å ta kontakt med helsetjenestene når de har behov for akutt helsehjelp ved ulykker, ved alvorleg medisinske tilstander, eller ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse, poengterer Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Administrerande direktør, Øyvind Bakke forteller at ledelsen i Helse Møre og Romsdal har mottatt fleire tilbakemeldinger både fra ansette i foretaket og fra kommuner i fylket der det ytres bekymring for at folk vegrer seg for å kontakte helsetjenestene i frykt for å bli utsatt for koronasmitte.

- Jg vil sterkt oppmode befolkningen om ikke å nøle med å ta kontakt og be om hjelp. Vi har god kontroll på smittesituasjonen ved våre sjukehus og det er ingen grunn til å frykte koronasmitte ved innlegging ved et av våre sjukehus, seier Bakke.