- Mange mener vi er småhøvdinger på egen tue, men de får mene hva de vil

Det sa Arne Sverre Dahl om de sterke reaksjonene på Moldes og fylkets karanteneregler for innreise fra Sør-Norge. I Molde formannskap var det stor enighet om reglene.

ER IKKE OVER DET VERSTE: - Faren nå er hvis folk tror vi er over det verste. Vi er ikke det, sa Torgeir Dahl under koronaorienteringen i Molde formannskap i dag tirsdag. Bildet er fra et kommunestyremøte.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Vi fulgte orienteringen i Molde formannskap om korona, direkte med tekstoppdatering under.

På agendaen har de ellers flere saker til behandling. Hele møtet kan du følge med på i direktesendt kommune-tv her.

Ca kl. 16: Møtet startet:

Torgeir Dahl starter møtet med opprop, og diverse formalia gjennomgås.

Da starter vi med koronaorientering. Kommuneoverlege Cato Innerdal har ledet arbeidet, i samarbeid med Britt Rakvåg Roald, og med en rekke andre involvert.

Cato Innerdal: I dag er det 6 positive prøver, 1 er frisk. De øvrige er isolert, dvs hjemme. Og de som har vært i kontakt med noen av disse, er i karantene.

Det betyr at vi har så god oversikt som det går an å ha. Vi har ingen smittede som vi ikke vet hvor er blitt smittet.

Det er et godt utgangspunkt. Det betyr at vi er i fase 1, der vi har oversikt. Fase 2 er klynger med smittede som vi ikke vet hvor stammer fra.

Det er på denne bakgrunnen at vi forlenget lokalt vedtak om innreise til kommunen.

Kristiansund var i en vanskelig situasjon, der de måtte flytte legevakta ut av sjukehuset. Så våre vedtak om innreise fra Sør-Norge er også i solidaritet med dem. Jeg mener det var et rett vedtak.

Nå ser jeg at Kristiansund er oppe og går med ny legevakt, og da har vi kjøpt oss en ekstra uke med det vedtaket vi gjorde om innreiserestriksjoner.

Nå ser jeg at direktoratet sier at målet er å hindre utbruddet, ikke bare forsinke det. Det betyr en strategi for å begrense enda mer.

Vi har veldig god oversikt over smittevernutstyr, og har det vi trenger nå. Men det går fort unna, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg.

Britt Rakvåg Roald orienterer om antall barn i barnehager og skoler, og at alle får gå der de hører til.

Vi har en intern oversikt over personell som kan brukes til andre oppgaver. Vi har fått 400 henvendelser fra folk som vil stille opp, og har folk som kan sortere disse.

Testestasjonen på Træffhuset fungerer veldig godt. Det har vært gjort et kjempearbeid der.

Så har vi også egen smittelegevakt, dit folk med mulig smitte sluses.


Hver 3. pasient kommer til smittelegevakta

Etter en drøy uke med smittelegevakt i Molde, viser det seg at hver tredje legevakt-pasient kommer dit. – Slik skiller vi mulig smittede fra andre pasienter, og hindrer smitte i ordinær legevakt.


Mange fastleger har faktisk ledig kapasitet, siden de tar mye på video.

Vi snakker fortløpende med Helseforetaket, og løser problem fortløpende.

Jeg må også gi honnør til alle som kontakter oss og lurer på hvordan reglene fungerer, det er bra.

Akkurat nå behandler jeg søknader om dispensasjon fra bedrifter som strever med innreise for sine arbeidere.

Vi har også god kommunikasjon med hotellene.

Akkurat nå har vi kontroll, og mange som vil bidra når det begynner å røyne på.

Sidsel Rykhus, Ap: Nå er det kommet ut at skoler og barnehager skal stenges til over påske, så jeg regner med det gjelder Molde også.

Torgeir Dahl, H: Ja, vi er ikke et eget kongerike ennå, så det følger vi naturligvis.

Arne Sverre Dahl, kommunedirektør: Det er et stort trøkk nå. Mange mener vi er småhøvdinger på egen tue, men de får mene hva de vil om det. Jeg er stolt og mektig imponert over organisasjonen jeg har det øverste administrative ansvaret for. Det å være i en situasjon der alt snus opp ned, og møte det så offensivt som organisasjonen gjør, og møtes av så stor forståelse fra omtrent alle innbyggere - det gjør noe med deg.

Det er utrolig viktig at vi holder dette oppe. Jeg tror vi vil bli prøvd i enda større grad enn hittil. Da er det godt å ha en organisasjon som er villig til å stå i det.

Vi forbereder oss også på påsken. Det kan være personell som trenger barnehageplass da også, så de trygt kan stille opp i arbeidet sjøl. Vi prøver å se framover i tid, og planlegge.

Britt Janne Tennøy, H: Jeg vil skryte av beredskapsgruppa og kommunen. Jeg føler meg trygg og ivaretatt. Så jeg hilser til alle som står i alt dette. Så har jeg et spørsmål om skole: Er det noen ekstra utfordringer i skolen, har lærerne nok kunnskap til å hoppe over i den digitale verden?

Arne Sverre Dahl, kommunedirektør: Tilbakemeldingene er at det har vært krevende, det sier seg sjøl. Men også her opplever jeg det som er gjennomgående at alle gjør sitt for at det skal gå best mulig.

Det var overbelastning på dag én, men etter forholdene går dette nå bra. Jeg tror vi får igjen for de investeringene vi har gjort. På dette området er det noen av oss som kommer til å snakke om før og etter korona, forhåpentlig på en positiv måte.

Det er en offensiv holdning i skolen, og fokus på å løse oppgavene. Det er viktig å ivareta også de elevene som opplever skolen til daglig som det trygge stedet.

Ordfører Torgeir Dahl, H: Ja, noen ganger har vi vært forutseende, med bla a investering i pader og pc-er, så vi nå kan bruke teams og andre verktøy i stor skala. Jeg er sikker på at vi nå lærer nye måter å jobbe på, som vi vil ha glede av også framover.

Denne situasjonen har vi faktisk øvd på, og nå står vi i det skarpe oppdraget.

Det vi merker godt, er den nasjonale debatten om karantenereglene vi har overfor Sør-Norge. Men de har etter min mening vært viktig for å greie å få kontroll.

Vi har fortsatt greid å spore opp alle smittekilder, og deres kontakter. Det har vært viktig for oss å forsinke forløpet i en periode med stor mangel på smittevernutstyr, og testutstyr.

For bare et par dager siden hadde vi kapasitet på bare 2000 tester i hele fylket, og vi har tatt 100 prøver daglig bare i Molde. Så vi har stått ekstremt nær avgrunnen på testkapasiteten.

Og med disse 30 personene i barnedåp i tidligere Nesset, så var vi sååå nær... Det har vært jobbet vanvittig på å takle situasjonen. Vi har blitt prøvd ut på det å gjøre ting, og har handlet.

Faren nå er hvis folk tror vi er over det verste. Vi er ikke det.

Vi har en organisasjon som fungerer, vi slapper ikke av et sekund, og det er mye å lære.

F eks fjerndiagnose for legene: før mente mange at det var uforsvarlig, nå mener mange det er godt verktøy.

Kl. 16.30 Da er orienteringa om koronasituasjonen ferdig.

Sakene på agendaen videre er listet opp under: (Disse blir ikke fulgt med tekst-live, men kan følges på kommune-tv.)

Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS

Avtale om utleie av areal til uteservering på Sjøfronten ved torget i Molde

Samarbeidsavtale mellom Romsdalsmuseet og Molde kommune for 2020-2023

Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Kjøp av eiendom

Høring fra Molde kommune - Rusreform fra straff til hjelp