I dag møtes Molde formannskap - men uten tilhørere til stede. Følg møtet direkte her

Formannskapet i Molde har møte i dag klokka 16 - følg møtet direkte her.
Nyheter

Molde formannskap avholder møte etter oppsatt plan i dag tirsdag 24. mars kl 16, men mot normalt blir det et lukket møte.

- Av hensyn til den pågående pandemien blir møtet ikke åpnet for tilhørere, heller ikke fra media, heter det i informasjon fra Molde kommune. Møtet kan likevel følges via link.

Møtet starter med orientering om koronasituasjonen - se også Rbnetts tekstlive om dette.

Saker til behandling på møtet:

Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad

Avtale om utleie av areal til uteservering på Sjøfronten ved torget

Samarbeidsavtale mellom Romsdalsmuseet og Molde kommune for 2020-2023

Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Kjøp av eiendom

Høring fra Molde kommune - Rusreform fra straff til hjelp

Stream fra møtet er levert av Molde kommune.