– Klar for å bidra som lege i denne tøffe helsesituasjonen

Heidel Marlen Johannessen ved Fræna legekontor er trolig første lege i Romsdal ansatt i ALIS-prosjektet, som skal bøte på fastlegemangelen i Norge. Hun er glad for at hun er ferdig utdannet idet landet står overfor koronapandemien.

– Krevende situasjon: – Krevende situasjon: Heidel Marlen Johannessen fikk fast ansettelse ved Fræna legekontor 1. mars. – Det er en krevende situasjon landet er i. Jeg er veldig glad for at jeg er ferdig utdannet og klar til å bidra som lege i denne spesielle helsesituasjonen.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

ELNESVÅGEN: I 2017 startet ALIS-Vest-prosjektet. ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering. Formålet med ALIS-prosjektet er å sikre rekruttering til fastlegehjemlene og de andre allmennmedisinske oppgavene i kommunen og å sikre et godt, faglig innhold i spesialistutdanningen av allmennleger. Blant virkemidlene er fast ansettelse og økonomisk kompensasjon for å følge kursing og veiledning i spesialiseringsløpet.