Samtlige ROR-kommuner ilegger nå reisende sørfra karantene

Ordførerne i ROR-kommunene møtes regelmessig på Skype for samordning.

ROR--ORDFØRERNE: F.v. Tove Henøen (Hustadvika), Odd Jørgen Nilssen (Aukra), Yvonne Wold (Rauma) Geir Inge Lien (Vestnes) og Torgeir Dahl (Molde). Bildet er tatt tidligere.  Foto: Privat

Nyheter

Koronaviruset skaper store utfordringer for alle kommuner. Til tross for stor web-basert møtevirksomhet på ulike nivå, har ordførende i ROR besluttet å møtes til regelmessige Skype-møter for å utveksle erfaringer og koordinere tiltakene som blir iverksatt. Det kommer fram i en pressemelding som ROR sendte ut før helga.

– Det operasjonelle arbeidet er allerede godt ivaretatt gjennom god dialog mellom blant annet kommuneoverlegene, men vi ser det likevel som nyttig at ordførerne møtes for å diskutere felles utfordringer og samordne tiltak, sier Molde-ordfører og styreleder i ROR, Torgeir Dahl.

Hjemmekarantene

Et av temaene de diskuterte i møtet fredag, var karantenebestemmelsene. Her har en etter en av ROR-kommunene gjort vedtak om karantene for tilreisende sørfra. Aukra og Rauma gjorde også slike vedtak fredag. Tilreisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.


Jusprofessor mener Molde kommune bryter loven

Det gjelder også de andre kommunene som ilegger friske tilreisende en karantene.


Samordning

Ordfører Tove Henøen i Hustadvika kommune er opptatt av samordning mellom ROR-kommunene i en utfordrende tid.

– Det er viktig at vi nå står sammen og legger forutsigbare rammer for lokalt næringsliv, samtidig som vi trygger våre innbyggere, sier ordføreren i Hustadvika.

Ordfører Geir Inge Lien i Vestnes er nyvalgt nestleder i styret i ROR.

– Jeg opplever det som veldig nyttig å få innspill fra andre kommuner og dra veksler på andres erfaringer. Det er viktig at vi er samordnet med hensyn til de tiltak som nå iverksettes i regionen, sier Lien.

Kommunestyremøter

Et annet tema som var oppe til diskusjon mellom ROR-ordførerne var hvordan man skal kunne få gjennomført formannskapsmøter, og ikke minst kommunestyremøter, den kommende tiden. Molde skal ha dette opp til diskusjon på formannskapsmøtet førstkommende tirsdag.

– Vi vil gjennomføre neste formannskapsmøte med fysisk oppmøte, men medlemmene vil sitte med stor avstand. I tillegg vil vi streame møtet på nett. Under møtet vil vi ta opp til diskusjon om hvordan vi skal kunne gjennomføre kommunestyremøter fremover. Vi kan ikke ha fysisk oppmøte med 59 representanter. Samtidig ser vi det også som ytterst utfordrende å kunne gjennomføre web-møter med så mange deltakere, forteller Molde-ordføreren.