Jusprofessor mener Molde kommune bryter loven

Det gjelder også de andre kommunene som ilegger friske tilreisende en karantene.

ANERKJENT JUSPROFESSOR: Hans Petter Graver jobber som professor ved Universitetet i Oslo, og er også preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Å gi friske tilreisende personer, for eksempel fra Oslo eller andre steder med høy utbredelse av covid-19, karantene, er ulovlig frihetsberøvelse.

Det sier jusprofessor Hans Petter Graver til NRK. Han har gått gjennom lovverket og forarbeidene, og mener bestemt at Molde og de andre kommunene som har slike karantenebestemmelser, bryter loven.

– Ulovlig

– Kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge. Slike vedtak skal gjøres individuelt, og kan ikke pålegges med mindre man har påvist smitte eller mistenker at en person er smittet. De kommunene som setter friske folk i karantene begår ulovlig frihetsberøvelse, sier Graver til NRK.


 

Molde er bare én av mange kommuner som har innført en 14-dagers hjemmekarantene for personer som kommer reisende fra fylkene; Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland. Hustadvika, Gjemnes og Vestnes har også tilsvarende bestemmelser.


Nå er Molde kommune stengt

Kommunen innfører karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge. Har du ikke bosted i Molde eller Hustadvika og kommer fra Sør-Norge forbys du å komme til kommunene.

 
 

Også Vestnes skjerpar karantenereglane

Alle som har vore i Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet eller Vestland må i karantene.


Fylkesmann Rigmor Brøste sendte dessuten fredag kveld ut beskjed om at alle kommunene i Møre og Romsdal burde gjøre tilsvarende vedtak.

Kan ikke straffes

Jusprofessor Graver påpeker at trusler om straff for dem som måtte bryte med slike kommunalt bestemte karantener heller ikke har noen hjemmel i lov.

Friske personer som sitter i karantene pålagt av kommunene, kan fritt bryte en slik karantene. Politiet kan ikke gripe inn overfor disse personene, det har de ingen hjemmel til, sier Graver til NRK.

Rbnett kommer med mer om saka.


Kommuner nekter å fjerne karantene for søringer

Nordnorske kommuner trosser justisminister Monica Mælands (H) anmodning om å droppe stengte kommunegrenser og karantene for folk som kommer sørfra.