E136 i Romsdalen og E39 Lønset-Hjelset ikke med i Vegvesenets planer om nye vegprosjekt

Ny veg henger i en tynn tråd?

Er den planlagte nyvegen mellom Lønset og Hjelset i Molde og vegbyggingen Marstein-Flatmark i Romsdalen fritt spill? Stortinget har ikke gitt penger til de to prosjektene. I forslaget fra Statens vegvesen om nye vegprosjekt fram til 2033 nevnes de ikke.

Håp for lokale vegprosjekt: - Jeg håper Stortinget får behandlet finansieringen av ny E39 Lønset-Hjelset før sommeren, og at det kommer penger til å starte arbeidet med E136 i Romsdalen på neste års statsbudsjett, sier stortingspolitiker Helge Orten. Her sammen med Frank Sve og Charles Tøsse i 2017.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Statens vegvesen leverte denne uka sitt forslag til nye vegprosjekt på riksvegene for åra 2022–2033. Vegvesenet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sette opp ei liste der nye vegprosjekt rangeres ut fra hvor samfunnsøkonomisk de er. Samfunnsnytten er vurdert blant annet ut fra hvor mye trafikantene sparer i reisetid hvis ny veg bygges.