Kommuneoverlege: - Det er stille før stormen

148 i karantene i Helse-Romsdal

148 helseansatte var i karantene i kommunene i Romsdal onsdag, på toppen av sjukmeldinger.  – Stille før stormen, sier kommunelegen i Rauma.

Kommuneoverlegene i Romsdal: Øverst f.v. Cato Innerdal, Molde. Petter Holen, Hustadvika. Jon Sverre Aursand, Rauma. Nede f.v: Jan Fjeldheim, Vestnes, og Roald Borthne, Aukra. (Kommunelege Nils Magne Sæterbø i Gjemnes hadde onsdag ikke tid til å svare.)   Foto: Montasje: Bjørn Brunvoll / Erik Birkeland / Agnar Gjendem

Nyheter

290 ansatte var «ute av drift» som følge av koronaviruset i Helse Møre og Romsdal onsdag. Og tirsdag skrev VG at 6200 sjukehusansatte i Norge er i karantene.

Men hvordan er status i kommunene våre, der vi får en stor del av helsetjenestene? En rundspørring i vår region viste dette resultatet:

Molde: 67 i karantene

Cato Innerdal: - Ansatte strekker seg virkelig langt. Jeg har stor tro på at vi skal klare utfordringene.

Nye Molde kommune har ca1400 ansatte i kommunehelsetjenesten. Tallet omfatter administrative stillinger, ansatte ved kjøkken, vaskeri, osv.

Av disse var onsdag 67 i karantene.

- Hvilke utfordringer skaper dette hos dere, Cato Innerdal?

- Foreløpig har enhetene god kontroll og flere i karantene vil snart være tilbake i arbeid. I tilfelle det blir mange flere i karantene, vil det føre til merbelastning for personell på arbeid. Disse må da ta på seg ekstra arbeid for å sikre at driften går rundt. Derfor har vi startet et arbeid med å rekruttere flere helsepersonell, sier kommuneoverlegen i Molde.

- Hvordan jobber dere med for å sikre nok og kompetent bemanning?

- Vi har hatt et registreringsskjema på nettet der helsepersonell har meldt seg. Vi har ressurser som systematiserer listene og begynner å kontakte personer for å lage avtaler om arbeid. I tillegg arbeider kommunen internt med å omprioritere ansatte fra enheter/ avdelinger som har redusert drift til å utføre oppgaver i helse- og omsorgstjenesten, sier han. Og:

- Avslutningsvis vil jeg understreke at ansatte virkelig strekker seg svært langt for å få ting til å gå rundt. I tillegg har svært mange helsepersonell meldt seg. Jeg har derfor stor tro på at vi skal klare utfordringene vi nå stor overfor.

Hustadvika: 28 i karantene

Petter Holen: - Vi har kartlagt helsepersonell som ikke jobber i helse.

Hustadvika har 470 ansatte i kommunehelsetjenesten, opplyser kommuneoverlege Petter Holen. Av disse var 28 onsdag i karantene, mens 55 var i «ordinære» sjukmeldinger.

Holen forteller at de nå har kartlagt helsepersonell som i dag ikke arbeider i helse, som tiltak for sikre nok bemanning.

Rauma: 43 i karantene

Jon Sverre Aursand: - Det er stille før stormen.

I Rauma jobber 319 i kommunehelsetjenesten, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand. Det inkluderer ansatte i sjukeheimer, heimebasert omsorg, boliger med service, de som jobber med psyksisk helse, legesenter, helsetjenesten i flyktningtjenesten. Aursand inkluderer også barnevern i tallet.

Av disse var onsdag 43 i karantene.

- Hvilke utfordringer skaper karantene-situasjonen?

- I tillegg til karantener, kommer de ordinære sjukmeldingene. Og nå bruker vi heller ikke vikarer på tvers av tjenestene, siden de kan være smittet. For å få ting til å gå opp, lager vi nye turnuser og team og vaktlag. Men bemanning er foreløpig ikke noe stort problem.

Deler legesenteret i to

Av andre tiltak er heimekontor for dem som har mulighet til det.

Og – Rauma har splittet legesenteret i to. I stedet for et senter med ni leger, blir det to, med fire leger i ett senter, og fem i det andre, med tilhørende hjelpepersonell.


Deler legestaben i to for å unngå smitte

Torsdag morgen tar Rauma legesenter i bruk midlertidige lokaler, i tillegg til at kommunelegen fortsetter å ha kontor i Rauma rådhus.


- Hvordan jobber dere for å sikre nok og kompetent bemanning?

- 87 har meldt seg til tjeneste. Og så har vi trukket fire tilbake fra karantene, for å sikre nødvendige tjenester. Det er gjort etter faglige vurderinger av meg. De er på slutten av karantenetiden, og uten symptomer.

- Hvordan vil du beskrive situasjonen nå:

- Det er stille før stormen, vil jeg si. Vi har ganske god kontroll foreløpig, men utfordringene kan bli større.

Vestnes: 4 i karantene

Jan Fjeldheim: - Vi må prioritere strengere hvilke pasienter som får time.

Vestnes har 174 ansatte i kommunehelsetjenesten, hvorav 158 ved de tre sjukeheimene, og 16 i gruppa leger, helsesekretærer og bioingeniør.

Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg i Vestnes, opplyser at ingen per onsdag var smittet av korona, men at fire er i karantene og avventer testsvar.

Har reserve-team

Jan H. Fjeldheim, kommuneoverlege, forteller at de i tillegg har tatt to leger og to helsesekretærer ut av tjeneste.

- De er ikke i påtvunget karantene, men er tatt ut for vi hele tiden skal ha en liten stab med friske, i tilfelle smitte på legesenteret. Så roterer vi på hvem som er hjemme, sier han.

En utfordring er at de nå må prioritere enda strengere hvilke pasienter som får time.

- Det er fordi vi nå har færre leger som kan dele på etterspørselen fra pasientene.

For å skaffe mer bemanning, har de kontaktet helsesekretærer som har jobba i Vestnes før. Men leger er det verre å få tak i, ifølge Fjeldheim.

Tre ansatte har heimekontor, for å hindre smitte.

Aukra: 6 i karantene

Roald Borthne: - Så langt går det bra hos oss

Aukra har ca. 120 ansatte i kommunehelsetjenesten. Det omfatter ca. 100 på sjukeheimer og i heimetjenestene, og 20 på legekontor, helsestasjon, fysioterapi og ambulansebåt/bil.

Av disse var onsdag seks i karantene.

- Så langt går det bra hos oss, sier Roald Borthne, kommuneoverlege og helsesjef.

For å sikre bemanning, har de bedt folk med helsefaglig erfaring og utdanning melde seg.

Gjemnes: ?

Kommunelege Nils Magne Sæterbø hadde onsdag ikke tid til å svare på status for bemanning og antall i karantene i kommunehelsetjenesten i Gjemnes. a