Fylkeskommunen taper millionbeløp hver dag det ikke tas manuell betaling på ferjer og busser

Snart slutt på betalingsfri ferje?

Reiser du med ferjene, blir du ikke avkrevd kontant betaling. Målet er å hindre at koronaviruset smitter.  – Vi registrerer kjøretøyene, og avventer beslutning fra staten hvordan vi kan ta betalt, sier seksjonsleder Jesper Wiig i fylkeskommunen.

–Trafikantene som reiser med ferjene, blir registrert, sier seksjonsleder for drift i samferdselsavdelinga, Jesper Wiig.   Foto: Gjermund Kjøpstad

Nyheter

MOLDE: Kollektivtrafikken i Møre og Romsdal har satt i verk tiltak for å hindre at viruset smitter. På bussene, hurtigbåtene og ferjene fylkeskommunen driver, kreves ikke reisende kontant betaling. Det viktigste er å hindre kontakt mellom billettørene og de reisende. Økonomien kommer i andre rekke. Reisende med kollektivtrafikk skal løse billett via FRAM app eller periodekort, poengterer fylkeskommunen.