Barnevernet i Molde og Hustadvika står klare til å hjelpe barn og familier:

Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for å ivareta barn

– Skole og barnehage utgjør ofte en kjærkommen pause for barn som kanskje ikke har det like trygt hjemme.

På vakt: Kine Djupvik, leder for den interkommunale barnevernvakta for Nordmøre og Romsdal, til venstre for politioverbetjent Eirik Valved fra politiet i Molde. De andre er en del av bemanningen på barnevernvakta. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det sier Kine Djupvik, leder for den interkommunale barnevernvakta for Nordmøre og Romsdal, i Molde.

I løpet av helgen var det en mobilisering for å inkludere tilbudet til utsatte barn i landets viktigste beredskap.

Lørdag kom beskjeden om at ansatte i barnevernet i Norge får samme status som helsepersonell.


60 barn i Molde får plass i barnehage

Molde har fått inn 290 søknader om barnehageplass. Tilbudet åpner mandag for dem med behov.


Når skoler og barnehager er stengt, og de daglige rutinene ikke lenger er der, må noen barn tilbringe mer tid med det som kanskje ikke er trygge voksne, påpekte blant andre Knut Storberget, fylkesmannen i Innlandet til Aftenposten.

Kan drøfte bekymring anonymt og få råd

Barnevernvakta i Nordmøre og Romsdal med telefon 97 60 16 16 dekker elleve kommuner med Molde som vertskommune.

Dit kan alle som er bekymret for et barn ringe på kveldstid og natt.

– På dagtid kan man ringe sin kommunale barneverntjeneste. På grunn av situasjonen vi er i nå, har også Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 besluttet å holde åpent hele døgnet, forteller Djupvik til Romsdals Budstikke.

Både hos barneverntjenesten, Barnevernvakta og Alarmtelefonen kan man drøfte situasjoner anonymt, og få råd og veiledning på hvordan man skal håndtere sin bekymring.

– Alle plikter å melde fra dersom man opplever at barn lever under dårlige omsorgsforhold. Man har anledning å drøfte en situasjon anonymt dersom man er usikker. Alle kan kontakte oss, oppfordrer lederen for vakta.

Mister kjærkomne pauser fra hjemmet

Dagens situasjon gjør noe med oss alle, og det er klart at alle i pressa eller stressende situasjoner kan yte dårligere omsorg for barna sine, sier Djupvik.

– For barn som lever med utrygge omsorgspersoner kan det føre til mer utrygghet, og mangel på det som kompenserer for dette når skole, barnehage og fritidsaktiviteter er stengt. Det utgjør ofte en kjærkommen pause for barn som kanskje ikke har det like trygt hjemme, sier hun.

– På en annen side kan det også føre til at voksne og barn får bedre tid sammen og dermed kan få gode opplevelser sammen, påpeker hun.

– Har du noen tips til å være en «nabokjerring» som bryr seg – uten å utsette hverandre for smittefare?

– Ring, send melding, hør om det er noe man kan bidra med. Tilby å handle for naboen man bekymrer seg for. Alt kan hjelpe på for de av oss som opplever denne situasjonen som vanskelig. Det er utrolig hvor lite som skal til for å gjøre en forskjell. Et smil eller en SMS kan være nok til å løfte oss ut av negative tanker. Dette er tiden for å vise de rundt oss at vi bryr oss, sier Djupvik.

Barnevernleder i Hustadvika: Ingrid Krekvik ber barn og voksne fortsette å kontakte barnevernet om man er bekymret for sårbare barn eller familier som er i krise, eller trenger hjelp selv, selv om mye av arbeidet må tas per telefon. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Følger mest opp via telefon

Barnevernleder Ingrid Krekvik i Hustadvika bekrefter at nabokommunen ser samme utfordring som Molde.

Begge stedene jobber de ansatte mest via telefon og Skype om dagen.

– Vi forsøker å unngå hjemmebesøk, men ved fare for liv og helse, rykker vi så klart ut, forteller Krekvik til Romsdals Budstikke mandag.

Ved behov skal de ansatte få barnepass av kommunen, slik som andre med status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner».

Kartlegger særskilt behov hos familier

Fredag begynte Krekvik og kollegene å ringe rundt for å kartlegge hvilke familier som har mest behov for støtte i form av et skole- eller barnehagetilbud. Molde har gjort det samme.

– De som trenger det mest, fikk beskjed før helga. Vi jobber videre med de andre nå. Det kan for eksempel være fosterhjem eller besøkshjem der barna har spesielle behov, eller barn som bor hjemme. Vi tar også kontakt med skolene, forteller Krekvik.

– I dag har vi gjort en vurdering og kartlegging av barn det kan være særskilt behov for å gi et tilbud til i barnehage eller skole, og har tatt kontakt med fagseksjon skole og barnehage for å iverksette dette, sier enhetsleder Wenche Strand i barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide.

Kriser kan gi økt behov framover

Krekvik er obs på at det kan bli rokeringer av tilbudet om mange ansatte må i karantene eller blir syke.

I tillegg kan økte bekymringer hos voksne og endringer i de voksnes livssituasjon, som ved permitteringer, påvirke en familie og gi økt behov for hjelp.

– Jeg har sagt til de mer erfarne ansatte spesielt at de må være forberedt på å gå inn i en vaktordning om andre blir slått ut. Når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg framover, kan det også bli aktuelt å styrke akuttberedskapen vår, sier barnevernlederen i Hustadvika.

Her kan du ta kontakt:

Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 har åpent alle dager hele døgnet

Er du bekymret for et barn i Hustadvika kommune kan du kontakte den ordinære barneverntjenesten på dagtid på 90 77 89 86 - for akutte henvendelser gjelder telefon 71 26 81 10 hele døgnet.

Barnevernvakta i Nordmøre og Romsdal har telefon 97 60 16 16 for henvendelser på kveld og helg. På dagtid kan ordinært barnevern kontaktes.


Står klare til å hjelpe barn

– Nå er vi endelig til stede for barn og unge, når ting faktisk skjer, sier barnevernvakta i Molde, Eide, Midsund og Aukra.