– Svært liten risiko for smitte

Helse Møre og Romsdal mener det er lite sansynnlig at koronasmitta mannlig ansatt ved Kristiansund sykehus har smitta pasienter eller andre ansatte.

VIA SKYPE: Helse Møre og Romsdal og Kristiansund kommune deltok i det som ble opplyst å være den første pressekonferansen via Skype i helseforetaket.  

Nyheter

Mannen har vært i Østerrike og var på jobb ved avdeling for kirurgi fra lørdag 7. til torsdag 12. mars. Da ble vedkommende sendt heim fra jobb og i karantene fordi Østerrike ble regnet med blant «høgrisikoområdene».

Seinere fikk mannen svake symptomer på sjukdom, og mandag viste prøven at vedkommende er smitta av Convic-19-viruset. Totalt 20 pasienter og 10 andre helsepersonell ved sjukehuset blir nå kontaktet og bedt om å gå i heimekarantene.


Ansatt ved Kristiansund sykehus koronasmittet

En ansatt på sykehuset i Kristiansund er smittet av koronaviruset. Vedkommende har vært i Østerrike og var på jobb fram til torsdag 12. mars.


– Vi anser smitterisikoen som svært lav, sa Åge Austheim, klinikksjef ved Kristiansund sykehus, på en historisk pressebrifing via Skype mandag kveld.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal la til:

– Det er svært lite sannsynlig at pasienter eller kolleger skal være smitta.

Vedkommende ble opplyst på pressebrifingen å ha lette symptomer på sjukdommen.

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund sa at kommunen er forberedt på at det blir flere smitta. Kommunen har satt opp et telt for prøvetaking med kapasitet til å gjennomføre en test hvert femte minutt.