Kommuneoverlegen: – Situasjonen er surrealistisk. Nå går vi mot shut down

Alle skoler og barnehager i Molde holdes stengt fredag

Nye vurderinger gjøres i løpet av helga, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal til Rbnett.

– VI HANDLER FOR Å FÅ KONTROLL: Cato Innerdal forteller at de torsdag hører om foreldre som henter barna sine i skoler og barnehager. – Folk er livredde, og det skjønner jeg. Men jeg håper vi nå synliggjør at vi handler for å få kontroll, sier kommuneoverlegen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommuneoverlegen innkalte til pressekonferanse og sendte ut pressemelding torsdag formiddag, om nye drastiske tiltak mot korona-smitte.

Han fortalte blant annet at endelig prøvesvar for barnehagebarnet bosatt i Molde som er mulig smittet av korona, vil foreligge torsdag ettermiddag.

– Nå går vi mot shut-down. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Viking Sky var bare peanuts i forhold til dette, sa Innerdal til Rbnett på rådhuset.

Kommunen iverksetter nå følgende nye tiltak:

  • Alle barnehager og grunnskoler i Molde kommune holder stengt på fredag. Nye vurderinger gjøres i løpet av helga.
  • Inntil videre stenges all aktivitet i kommunens idrettshaller, på kulturskolen og i Moldebadet.
  • Det innføres et umiddelbart forbud mot alle arrangement over 100 personer. Alle arrangement på mindre enn 100 personer skal godkjennes av kommunen. Det inkluderer kinoen, sier Innerdal.
  • Kommunen anmoder om at alle fritidsaktiviteter avlyses omgående. Det gjelder øvinger for kor, korps og øvrige samlinger for frivillige organisasjoner.
  • Træffhuset etableres som lokasjon for testing av potensielt smittede. All øvrig aktivitet på Træffhuset stenges ned med umiddelbar virkning.
  • Passasjerer på Hurtigruta og øvrige passasjerskip får ikke gå i land i våre havner

Foreldre henter barna sine

Innerdal forteller at de hører om foreldre som henter barna sine i skoler og barnehager.

– Folk er livredde, og det skjønner jeg. Men jeg håper at vi nå synliggjør at vi handler for å få kontroll, sier han.

Frykter mangel på helsepersonell

Cato Innerdal sier til Rbnett at de vurderer situasjonen som «alvorlig og uoversiktlig».

– Vi jobber nå med å få oversikt over smittesituasjonen i kommunen, og gjør vårt beste for å få til det. Vi er nødt til å gjøre disse tiltaka fram til vi har fått den kontrollen vi ønsker å ha.

Han opplyser at de nå også gjør tiltak rundt legebemanningen, for å sikre nok personell.

– Vi gjennomgår nå hele organisasjonen for å finne ut om vi har helsepersonell med en slik kompetanse at vi kan flytte dem fra kontorjobber til pasientbehandling.

– Surrealistisk

Innerdal beskriver situasjonen nå som surrealistisk.

– Nå går vi i shut down til vi har kontroll. Vi jobber nå døgnet rundt med å få oversikt over smittesituasjonen, sier kommuneoverlegen, som sjøl fikk fire timers søvn siste natt.

– Du har etterlyst klare retningslinjer fra helsemyndighetene? Er du fornøyd med deres respons?

Innerdal drar på det:

– Det kom til en viss grad en konkretisering. Men vi ser at kommunene går vesentlig lenger enn anbefalingene fra sentrale myndigheter. Mens myndighetene anbefalte å stanse arrangement med flere enn 500, så har forbyr kommuner arrangement med flere enn 100.