Innfører restriksjoner på besøk til sjukehus og institusjoner

Helse Møre og Romsdal ber pårørende unngå besøk på sjukehusene om det ikke er helt nødvendig.

Innfører restriksjoner: Helseforetaket innfører flere restriksjoner for sjukehusene og institusjonene i fylket.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– VI ber besøkende som har et særskilt behov om å ta kontakt med avdelinga før de kommer. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte inne på sjukehusene, sier fagdirektør Torstein Hole via ei pressemelding onsdag formiddag.

Dette gjelder sjukehusene i Molde, Ålesund, Volda og Kristiansund, samt tilhørende institusjoner.

Kun partner på barselbesøk

For fødende er det kun partner som får komme på barselbesøk, og dette gjelder alle de fire fødeavdelingene i fylket. Tilsvarende praksis er også etablert ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

– Besøkende som har spørsmål eller særskilte behov knyttet til dette kan ta direkte kontakt med si fødeavdeling, sier konstituert klinikksjef Janita Skogeng i klinikk for kvinner, barn og ungdom.

Restriksjoner i sjukehuskantina

Sjukehuskantinene som tidligere har vært åpen for besøkende, blir nå kun åpen for ansatte ved sjukehusene. I tillegg vil salatbartilbudet i kantinene fjernes.

Tilbudet om matservering som frivillige organisasjoner har på enkelte av sjukehusene, vil også bli avvikla i nåværende situasjon.

Kiosken på sjukehusene i kristiansund, Molde og Ålesund vil fremdeles være åpen for besøkende.

Helseforetaket beklager ulempene dette fører med seg, og ber om forståelse og omtanke for pasientene.