Innfører forbud mot arrangement med over 100 deltagere

Ålesund kommune har satt ned forbud mot arrangement og samlinger med over 100 personer. Forbudet gjelder for alle, som for eksempel kulturinstitusjoner, utesteder, idrettslag og frivillige organisasjoner.
Nyheter

(Smp:) Ved utesteder og forsamlingslokaler kan man max slippe inn 100 besøkende, og areal med ståplasser skal gjøres om til sitteplasser i den grad dette er mulig. Er det ikke mulig med sitteplasser, skal de besøkende ha nok areal til at man kan holde minst en meter avstand.

Vedtaket er fattetetter smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav a) som gir hjemmel for å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet».

Ordfører Eva Vinje Aural opplyser til Sunnmørsposten at komitemøter og det neste kommunestyremøtet blir avlyst, men formannskapet vil fortsette å møte.

I tillegg innføres det en grense på antall personer som kan møtes for kritisk personal i kommunen. Denne er på 15 personer.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.