Fire i karantene i Vestnes

Seks personer er testet for korona i Vestnes. Ingen testet positivt, men fire personer er satt i karantene i 14 dager.

Ordfører Geir Inge Lien og administrasjonssjef Kristian Skålhavn er medlemmer av kriseteamet i Vestnes kommune.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Dette opplyser ordfører Geir Inge Lien. Vi snakket med han rett etter møtet i kriseledelsen i kommunen tirsdag. De har så langt hatt fire møter, og det er sendt ut omfattende informasjon til skoler og institusjoner i kommunen.


Daglige møter i Gjemnes

Ingen er smittet av korona i Gjemnes, alle prøvene som er tatt har vært negative.

 

– Vi følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og oppfordrer til god håndhygiene. Ingen møter er blitt avlyst, så langt har vi heller ingen konkrete planer om det i dagene framover. Vi anbefaler våre ansatte å reise minst mulig, men har ikke lagt ned forbud mot dette utover retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, sier Geir Inge Lien.


Molde kommune avlyser alle arrangement

Kommunen redegjør for sine korona-tiltak via ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

 

Korona: Sjukehusa med omfattende planer for å møte alle scenarioer

Godt forberedt på det verste

Sjukehusa i Møre og Romsdal er forberedt på alle korona-scenarioer, ifølge smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal.