Godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente fredag reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Det kommer fram i en pressemelding som Kommunal- og moderniseringsdepartementet la ut fredag ettermiddag.

– Godkjenning av reguleringsplanen er viktig for at tiltakshaver kan komme videre i sitt arbeid med planlegging av anlegget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand ble vedtatt av tidligere Nesset kommune i november 2018. Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal fremmet innsigelser til planen.


Else-May Norderhus (A) etter interpellasjon på Stortinget

– Fornøgd med deponidebatt

Glad for at statsråden tek saka på alvor – vil ikkje sjølv flagge synspunkt på Raudsand-deponi.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et anlegg for håndtering av farlig avfall og lettere forurerensede overskuddsmasser har stor samfunnsnytte, heter det i pressemeldingen.

«Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på det lokale ønsket om å legge til rette for nye arbeidsplasser og opprydding etter tidligere gruve- og industrivirksomhet på Raudsand. Departementet vurderer at planlagt arealbruk på land og i sjø ikke vil berøre naturmangfold eller andre miljøinteresser av nasjonal eller vesentlig regional verdi», heter det fra departementet, som understreker at avfallsanlegg og massedeponier ikke kan etableres uten at det foreligger tillatelse etter forurensningsloven.


Kronos Titan nekter å sende avfall til Raudsand

Advarer moldepolitikere mot Raudsand-alternativet – og vil avstå fra å sende avfall hit.

 

Kan mangel på Kronos-syre stoppe Raudsand-deponi?

Stortingspolitikar om at stor aktør ikkje vil levere avfall: – Kroken på døra for Raudsand-prosjektet

Steinar Reiten meiner det blir kroken på døra for Raudsanddeponi når Kronos Titan ikkje vil sende syreavfall dit. Bergmesteren avviser.


Romsdals Budstikke kommer med mer.