Fare for steinsprang i Trollstigen, men fylkespolitikerne fant ikke penger til sikring

Bygger spiraltunnel i Trollstigen?

Den beste måten å sikre trafikantene i Trollstigen på, er å legge den mest rasutsatte delen av turistvegen i tunnel. Vegvesenet tenker på en 415 meter lang spiralformet tunnel til under 200 millioner kroner.

Millionbesøk: I 2019 besøkte mer enn 1,1 millioner mennesker Trollstigen. Vegen har mange hårnålssvinger og deler av strekningen er utsatt for ras. Statens vegvesen har laget en rapport som anbefaler at det gjøres omfattende sikringstiltak for å forhindre at steinskred treffer vegen.  Foto: OTTAR RYDJORD

Nyheter

RAUMA: Trollstigen er blant de mest besøkte attraksjonene i Møre og Romsdal sommerstid. I fjor var mer enn 1,1 millioner mennesker og kjørte Trollstigen. Oppe i de bratte fjellpartiene er der løsmasser og steiner som kan rase ut.