Trohaugen industriområde i Tomrefjord nytt tyngdepunkt for næringsutvikling i Vestnes, stadig etterspørsel etter tomter

Bedrifter som sysselsetter over 500 personer

På 1970-tallet ble det vurdert å legge søppelfyllinga for Vestnes til Trohaugen. I 2020 er dette området på Vik et kraftsentrum for industrien i kommunen, med bedrifter som sysselsetter over 500 personer.
Nyheter

TOMREFJORD: På øversida av vegen finner vi sju bedrifter med 154 fast ansatte. I tillegg kommer et varierende antall leiearbeidere. Her ligger også den store brakkeriggen som blir brukt til innlosjering av arbeidskraft til Vard Langsten.