– Trohaugen bør være et interessant område for hele regionen

Trohaugen kan utvikle seg til å bli et regionalt næringsknutepunkt både for industri og logistikk, mener Gunnar Kvalsund, leder i Vestnes næringsforum.

Næringssjef: Gunnar Kvalsund har store forhåpninger til Trohaugen.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

TOMREFJORD: Han trekker her fram mulighetene Møreaksen vil åpne for, samtidig som han understreker at tilgang til sjøen også ville være en stor fordel. Det har verken Moa-området eller Digerneset.