Slik har fødselstallene endret seg

I løpet av fire år har barnetallet gått ned med 77 i de 10 kommunene Romsdals Budstikke har dekket. Her kan du se utviklingen i din kommune.
Nyheter

De aller fleste kommunene i regionen vår opplever at det fødes stadig færre barn, selv om fødselstallene svinger fra år til år. Men noen kommuner kan glede seg over stabilt eller økende barnetall. Størst nedgang i antall fødsler har Rauma hatt, med 28 færre fødte fra 2017 til 2019. I Fræna (før sammenslåingen til Hustadvika kommune) sank fødselstallet med 25 i løpet av to år. De to kommunene som gikk sammen til Hustadvika kommune, har hatt nedgang i antall barnefødsler på 40 i løpet av to år.