Spør om deponisaka i Stortinget - er bekymret for industrien

Elsa-May Norderhus (Ap) spør klima- og miljøministeren hva han gjør for å løse industriens utfordring med nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge.

ARBEIDSPLASSER STÅR PÅ SPILL: «Arbeidsplasser og bedrifter står på spill fordi regjeringen skaper uforutsigbarhet for næringslivets muligheter til å få håndtert avfallet,» skriver stortingsrepresentant Else-May Norderhus (Ap) i sitt spørsmål til statsråd Rotevatn i dag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nyheter

Det var NRK som først meldte at stortingsrepresentant Else-May Norderhus (A) har levert en såkalt interpellasjon - et spørsmål - til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i Stortinget. Spørsmålet er satt opp til behandling i dag onsdag.

Spørsmålet gjelder industriens behov for et nytt deponi for uorganisk farlig avfall, når dagens deponi på Langøya er i ferd med å bli fullt. Som kjent er Raudsand i Molde aktuelt sted for plassering av nytt slikt deponi.

Hele interpellasjonen lyder slik:

«Regjeringen har siden 2013 satt i gang en prosess for å finne en løsning for nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge. Dagens tilbud ligger på Langøya og har kapasitet til videre deponitilbud frem til 2024. Fra da av er deponiet på Langøya fullt og skal rehabiliteres og tilbakeføres til et friluftsområde på 800 mål.

Behandlingskapasiteten for uorganisk farlig avfall er avhengig av nyetablering av behandlingsløsninger. Dette er uomtvistelig slått fast både av Miljødirektoratet og av industrien selv.

Dessverre er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til nytt behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall i Norge. Til tross for at spørsmålet har blitt diskutert og utredet i en årrekke, har regjeringen ikke greid å komme fram til en løsning for industrien så langt.

Arbeidsplasser og bedrifter står på spill fordi regjeringen skaper uforutsigbarhet for næringslivets muligheter til å få håndtert avfallet.

Hva gjør statsråden for å løse denne utfordringen, hvordan ser skissen til en løsning ut, og hvor raskt vil regjeringen nå lande denne situasjonen?»