Flere ambulanser i utrykning denne uka

Nyheter

Politiet melder tidlig mandag morgen at helsevesenet denne uka skal drive med opplæring utrykningskjøring. Det vil skje i området Molde Molde – Kristiansund.

«Vis hensyn» er oppfordringa fra politiet.