Lokale investorer står klare – betingelsen er at en får opp et driftsselskap

Kjøpere til Vard Aukra-eiendommen

Det er nå lokale investorer på plass som vil gå inn og kjøpe verftseiendommen til Vard Aukra på Gossen. Det opplyser ordfører Odd Jørgen Nilssen (H).

Vard Aukra: Investorer som vil kjøpe Vard Aukra-eiendommen er på plass. Foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

Ordføreren sier betingelsen for at kjøpet kan gjennomføres, er at det kommer opp et driftsselskap som leier eiendommen. Han vil ikke gå ut med hvilke investorer det er som vil kjøpe eiendommen, ut over at de er lokale. Løsninga innebærer at Aukra kommune ikke blir med på eiersida i verftseiendommen.