Paul Sporsheim feira 105-årsdag

Norges fjerde eldste heidra

Han sverger til fisk til middag og sukker på brødskiva, frisk luft, arbeid og ei sterk gudstru. Paul Sporsheim si oppskrift på eit langt liv ser ut til å virke: Tirsdag feira han 105-års dag og er dermed Norges fjerde eldste.

Feira med familien: Dattra Eli Marit Sørensen (i midten) bur til dagleg i Kristiansand, men besøker faren minst tre gongar i året. Ho feira faren saman med mannen Kåre og datra Cathrine.   Foto: Aukra omsorgssenter

Nyheter

Aukra: Arbeid, frisk luft og ei sterk gudstru er den 105 år gamle gossingen Paul Sporsheim si oppskrift på eit langt liv. Og den ser ut til å vere effektiv – Norges fjerde eldste mann er framleis i god form, sjølv om hørselen er svekka og beina sviktar litt: